बिज्ञापन बारे

बिज्ञापन दर रेटः तल उल्लेखित हाम्रो बिज्ञापन दर रेट व्यावसायि भन्दा पनि सेवामुलक दर रेट हो । तपाई सम्पुर्ण व्यावसायि, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, बिज्ञापन दाता संघ संस्था, कम्पनी र सरोकारवालाहरुको अधिकतम सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।

Online Rate

क्र.सं.           अवधि                  दर                    छुट
१                 मासिक               २०,०००/-               ५%
२                 त्रैमासिक            ६०,०००/-              १०%
३                 अर्धवार्षिक          १२०,०००/-             १५%
४                  वार्षिक               २४०,०००/-            २०%

त्रैमासिक पत्रिकाको दर रेट

क्र.संं.                   स्थान                                            पुरा पृष्ठ                    आधा पृष्ठ                चौथाई            कैफियत
१               पछाडीको कभर रंङ्गिन                                ३५,०००/-                   २५,०००/-              २०,०००/-
२              अगाडी, पछाडीको भित्री कभर रंङ्गिन           ३,०००/-                     २०,०००/-               १५,०००/-
३              भित्री पृष्ठ रंङ्गिनमा                                        २५,०००/-                   १५,०००/-               १०,०००/-
४              भित्री पृष्ठ (श्वेत)                                            २०,०००/-                   १०,०००/-                ५,०००/-