एकिकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सम्पन्न

एकिकृत शैक्षिक व्यवस्थापन #किर्डाक

एकिकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सम्पन्न

फाल्गुन २४, कालिकोट । कलिकोटको मान्म जिल्ला स्थित नौ वटै स्थानिय तहमा एकिकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सुचना प्रणाली सम्बन्धी एक दिने प्रशिक्षण प्रशिक्षक तालिम शनिबार सम्पन्न भएको छ । जिल्लामा शैक्षिक सुचना व्यवस्थापनको अवस्था विगतका दिनमा सारै कमजोर भएको हुदाँ भाविदिनमा […]