चैत्र २६ ऐतिहाँसिक महिला प्रतिरोध र शिक्षा

चैत्र २६ #माल्काेट #एटम

चैत्र २६ ऐतिहाँसिक महिला प्रतिरोध र शिक्षा

भूमिका जहाँ मानव समाज हुन्छ, त्यहाँ वर्ग हुन्छ, जहाँ वर्ग हुन्छ, त्यहाँ वर्गिय शोषण, असमानता र वर्गीय उत्पीडन हुन्छ । वर्गीय उत्पीडनले वर्ग संघर्षको जन्म गराउदछ । वर्ग संघर्षले मात्र वर्गीय उत्पीडन वाट हुने सवै खाले विभेदको अन्तका लागि ढोका […]