अन्तीम पटक जनताले सघाउनु पर्छ

जनताले सघाउनु पर्छ #कर्ण

अन्तीम पटक जनताले सघाउनु पर्छ

देशको चिन्ता हुनेहरुलाई जगाउनुपर्छ । भ्रष्ट, राष्ट्रघातिहरुलाई भगाउनुपर्छ । वलात्कारी, दलाल र तष्करहरुलाई । अव नेल र हत्कडी लगाउनु पर्छ । क्रान्तिकारी, देशभक्त राष्ट्रवादीहरुलाई । अन्तीम पटक जनताले सघाउनु पर्छ । मानव रगत चुस्ने उडुस, उपियाँलाई । नष्ट गर्ने विषादी […]