समयलाई नचिनेको मानव अधिकार

मानव अधिकार #रमेश नेपाली

समयलाई नचिनेको मानव अधिकार

  मानव अधिकारको विधिशास्त्र मानविय सभ्यताले मानवकै हितको लागि विकास गरेको दस्तावेज हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र सन् १९४८ ले मानव अधिकारका विषयहरुलाई लिपिबद्ध गरेको छ । मानव अधिकारका दस्तावेज भित्र धेरै मानव अधिकार सम्वन्धि महासन्धि र सन्धिहरु […]