नेपालको शिक्षा प्रणाली र दलित समुदायको अवस्था

शिक्षा प्रणाली #दलित समुदाय #बाले बिश्वक्रर्मा

नेपालको शिक्षा प्रणाली र दलित समुदायको अवस्था

मानिस पशुभन्दा भिन्न चेतना भएको प्राणी हो । पशुभन्दा भिन्न हुने माध्याम शिक्षा हो । शिक्षाले चेतनाको विकास गर्ने गर्दछ । शिक्षित हुनु भनेको आफु र आफ्नो संसारवारे बोध हुन हो । बिश्व इतिहाँसलाई नियाल्दा शिक्षाको प्रस्थान बिन्दु श्रममा आधारित […]