सवै नेपालीहरुको थरमा ‘नेपाली’ लेखौं

सबै नेपालीहरुको थर #नेपाली लेखौं

सवै नेपालीहरुको थरमा ‘नेपाली’ लेखौं

जातीय विभेद घटाउन सवै नेपालीहरुले आफ्नो थरमा ‘नेपाली’ लेख्नु एउटा उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यसका लागि वर्तमान सरकारले सवै नेपालीहरुको नामको पछाडीको थर तत्काल खारेज गरी नेपाली मात्र लेख्न पाउने व्यवस्था कायम गर्नु पर्छ । यो अहिलेको नेपाली समाजमा […]